hits

Tap av statsborgerskap

Mange har med rette reagert p justisministerens uakseptable retorikk overfor det stortingskomiteflertallet som ikke stemte for vedta deler av regjeringens lovforslag om nye bestemmelser om tap av statsborgerskap.

Faksimile av innlegg p justisminister Sylvi Listhaugs Facebook-side 9, mars 2018

Mange har imidlertid tilsynelatende ikke satt seg helt inn i selve lovforslaget og hvilken del av det som Stortingets kommunal- og forvaltningskomite ikke ville vedta.

Justisministeren har selv bidratt til en grov feilfremstilling, nr hun har formidlet at det som ble stemt ned var hjemmel til ta statsborgerskapet fra "fremmedkrigere og terrorister". Den delen av forslaget som ble stemt ned, dreide seg om personer som ikke er dmt for noe.

Forslaget er nemlig todelt (og begge deler forutsetter av personen i utgangspunktet har et annet statsborgerskap i tillegg til sitt norske):

Den ene delen er at det som del av straffedommen mot personer som er funnet skyldig i visse straffbare handlinger (herunder terrorhandlinger) og som i tillegg har "utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser", som del av straffedommen kan dmmes til miste sitt norske statsborgerskap.

Denne delen av forslaget er i samsvar med hva som ble anbefalt i den offentlige utredningen NOU 2015:4 som regjeringen innhentet som grunnlag for arbeidet med mulig lovendring.

Denne delen av forslaget var det ogs flertall for i komiteen. Dette vil derfor sikkert bli vedtatt av Stortinget senere denne uken, som ny paragraf 26a i statsborgerskapsloven.

Den andre delen gr ut p at ogs personer som ikke er dmt for noe straffbart forhold, skulle kunne fratas sitt norske statsborgerskap, dersom vedkommende har "utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser [...] av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser". Regjeringen har forsltt at dette kunne avgjres administrativt (det vil si av forvaltningen), slik at vedkommende person eventuelt selv m bringe vedtaket inn for domstolene, dersom han/hun ville f vedtaket overprvd.

Denne delen av forslaget er ikke i samsvar med anbefalingene i NOU 2015:4.

I komiteen var det imidlertid flertall for vedta selve hjemmelen, men flertallet mente at det kunne vre snakk om et s vidt inngripende vedtak, at det ? i likhet med i de tilfeller der det samme skjer som ledd i en straffesak ? burde besluttes av domstolene.

Det er alts bare i dette sprsmlet at regjeringspartiene Hyre og Fremskrittspartiet ikke fikk med seg komiteflertallet. P dette punktet ble det innstilt p at "Stortinget ber regjeringen om komme tilbake med forslag om at tilbakekall av statsborgerskap, uavhengig av rsak, skal avgjres av domstolen".

Uten g i dybden p sprsmlet her, nevner jeg at den delen av forslaget som ble stemt ned, ogs juridisk sett, reiser kompliserte og nyanserte sprsml.

Det dreier seg i utgangspunktet om en type inngrep som formelt sett typisk hrer under forvaltningen (med eventuell etterflgende domstolsprving av vedtaket). Samtidig kan det vre tale om svrt inngripende vedtak i enkelte av sakene, basert p dels vage kriterier - og der det i tillegg kan vre en fare for at man som grunnlag for vedtaket bygger p forhold som etter sin art er parallelle med forhold som er straffbare, men uten at man kan fre strafferettslig bevis for dem.

Dersom et slikt vedtak i et konkret tilfelle i realiteten m regnes som straff i henhold til Grunnloven og/eller Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), er det ingen tvil om at avgjrelsen m treffes av en domstol, fr den kan gjres gjeldende.

Det er lett se at nr vilkrene ellers fremstr som like som i tilfellene der personen faktisk er dmt for straffbare terrorhandlinger, vil det kunne vre fristende for forvaltningen benytte det alternativet der man ikke behver ta ut tiltale og bevise straffeskyld. Der hvor vedtaket i realiteten fremstr som en omgelse av de strafferettslige rettssikkerhetsgarantiene, vil det vre problematisk at det er forvaltningen som treffer avgjrelsen.

I andre tilfeller vil det derimot kunne vre innenfor bde Grunnloven og EMK, og i samsvar med den alminnelig arbeidsdeling mellom forvaltningen og domstolene, at vedtaket treffes av forvaltningen, med rett til etterflgende prving av vedtaket i domstolene. Det forutsetter imidlertid selvflgelig at prosessen for vrig tilfredsstiller de ndvendige krav til forholdsmessighet og rettssikkerhet.

Selv om det ikke foreligger rettspraksis som har avklart dette generelt, viser avgjrelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) at ogs administrative vedtak kan aksepteres i slike saker. Dette dreier seg imidlertid om helt konkrete vurderinger i den enkelte sak. Det er for eksempel forskjell p vedta tap av statsborgerskap der den det gjelder selv befinner seg og har familien sin i det andre landet og ellers har svak tilknytning til Norge, enn der personen bor og har ektefelle og barn i Norge. Dette innebrer likevel i utgangspunktet bare at forholdsmessighetsvurderingen vil mtte vre strengere i noen av sakene. Det betyr ikke ndvendigvis at selve ordningen med at det opprinnelige vedtaket treffes av forvaltningen, vil underkjennes.

Det er med andre ord legitimt ? i alle fall rent juridisk ? mene det bde ene eller det andre p det ene punktet i lovforslaget som flertallet i stortingskomiteen innstilte mot vedta.

Nr justisministeren beskylder stortingsflertallet for mene at "terroristenes rettigheter er viktigere en nasjonens sikkerhet", er det imidlertid bde en direkte feilaktig fremstilling av premissene og uttrykk for en uholdbar retorikk og bildebruk i et demokrati.

Det blir imidlertid ogs dels feil, dels betydelig overdrevet, nr mange fremstiller denne delen av regjeringens forslag som et penbart rettstridig angrep p Grunnloven.

Det er likevel all grunn til vre generelt skeptisk til en hjemmel for rent administrativt stemple noen som en folkefiende, som grunnlag frata vedkommende statsborgerskapet, uten at personen er dmt for noe straffbart.  Ikke minst hvis den det gjelder ikke har reell mulighet til ta til motmle, fordi vedtak treffes mens personen er utenlands og ikke fr kunnskap om vedtaket. Hever man blikket fra formalitetene og ser p dette i det videre landskapet disse sakene typisk foregr i, ser man ogs hvordan en slik hjemmel kan misbrukes politisk, med i verste fall fatale flger for den det gjelder. Eksemplene fra Storbritannia, nevnt i denne artikkelen fra 2013 i avisen The Independent, illustrerer noen av tankekorsene.

Etter min mening er det derfor klokt om Stortinget ber om grundigere utredning av denne delen av lovforslaget, fr noe lignende eventuelt fremmes for Stortinget igjen. 

(​Innlegget er ogs publisert p min nettside Uhuru, der jeg ellers skriver om menneskerettigheter og rettsstat.)

28 kommentarer
Judas Iscariot

Judas Iscariot

For gjre alt mer fornuftig og enkelt er la alle multikulturelle integreres i sitt eget land, da er man kvitt men det meste av den galskapen og kriminaliteten som skjer, ikke bare i Norge men ogs hele vesten.

Disse er her ulovlig og er dyttet p oss av gale globalister, men ogs er et folkemord p landetsborgere.

Sjekk UN Resolution 260 (III), Prevention and Punishment of the Crime of Genocide ? Article II. Men ogs straffeloven kapittel 16, 101. Begge lovene sier at multikultur er et folkemord.

Det er da alts lettere ta ungene fra folk flest, en det er ta passet fra en mulig terrorist...

Det blir mer og mer tydelig at europeiske politikere ikke planlegger for en fremtid med de forskjellige nasjonalstater som vi har idag...

Listhaug er ingen "fornuftens stemme", hun er en distraksjon! F ya utenfor Norges grenser og du vil bli sjokkert over alt de ikke skriver om. Noe som kan bli aktuelt for oss fremover er situasjonen i Sr-Afrika. Sk p Lauren Southern og Sr-Afrika p YouTube og se selv. Eller sk p hva som skjer med white farmers og andre hvite der.

T.o.m svarte der nede lengter tilbake til apartheid-tiden...

PS: Stikk motsatt av hva vi fr trykket over oss er vestlige de minst rasistiske folka p kloden! Jvlene som trekker i trdene er de ekte rasistene. Akkurat som i USA. Det er det demokratiske partiet som var slave- og rasismepartiet, og er det den dag idag. De klarer jo ikke tenke p annet enn legning og hudfarge og mener t.o.m at det er rasistisk vre fargeblind. Det var hvite som var de frste til AVSKAFFE slaveri, mens i f.eks Afrika og Midt-sten foregr det den dag idag. Nr skal folk vkne?

Torbjrn Andersen

Torbjrn Andersen

"Mange har med rette reagert p justisministerens uakseptable retorikk", innleder artikkelforfatteren/advokaten med. Med sin egen kritiske retorikk tar han politisk side i saken. Antar at et betydelig flertall i folket sttter Listhaug i hennes uttalelser, for hun jo rent saklig ganske s rett. Man m vre advokat for ikke innse at hvert ord til Listhaug er saklig korrekt i denne sak.

Er det ikke s at politikere/Storting som vedtar lover og reguleringer og domstolene kan ikke annet enn forholde seg til det som str i lovverket.

Domstolene kan ikke synse og mene noe som helt, de er forpliktet til flge lovverket.

Ergo: stortinget kan vedta en lov som forbyr fremmedkrigere komme inn i landet, domstolene kan ikke annet enn og forholde seg til lovverket, hvilket vil si hva stortinget har bestemt.

Nei. Det er domstolenes oppgave passe p at lovverket er snn det skal.

Kongen - Stortinget - Domstolene er tredelingen i makten i Norge.

Det som forekommer meg ganske klart er at om det er noe som ikke frer fram s er det tirader av juridisk komplserte analyser, og endelse politiske demokraters teorier. Nr det gjelder jussens og politikkens vanvidd kan det holde med minne om Mullah Krekar. Det var p hy tid for verden f en frittalende rlig Predident i USA, og det er p hy tid at noen tar bladet fra munnen ogs her i Norge.

Arthur Benneche

Arthur Benneche

Dette er mennesker som har sverget sin troskap ti IS og Kalifatet og med dette frasakt seg sitt Norske statsborgerskap. Hvorfor disse skal da slippes inn i Norge er meg en gte.

Listhaug veit sjlsagt at det er en terrorist nr hun ser ham. Det er ikke ndvendig at han er dmt i en domstol.

Det siste ret har Jonas Gahr Stre og andre fra Arbeiderpartiet en rekke ganger koblet Fremskrittspartiet p terroren i 2011. Det synes jeg er langt grovere enn noe Listhaug har ytret.

I romjula lirte f.eks Stre av seg dette:

? Jeg gikk med en vond flelse, for jeg er helt sikker p at hvis det hadde vrt en annen type attentat der gjerningsmannen var muslim og hadde vrt aktiv i en menighet, ville det kommet krav om at den menigheten mtte bli endevendt. Det ble ikke gjort med Frp etter 22. juli.

Han mener alts at Frp burde vrt endevendt etter terroren.

Hva synes advokaten om det?

Hehe, forstelig hvorfor blsiden pnet for tillate flere doble statsborgerskap. Enklere bli kvitt folk som ikke oppfrer seg....

Listhaug er en fanatiker, og manisk opptatt av knekke muslimene. Hun er en fare for Norge, for Regjeringen og for FrP. P lang sikt vil hennes skalte popularitet synke sterkt.

ABB meldte seg ut av FrP 10 r fr attentatet hans.

Jeg synes Jon fremstiller dette galt. HVA er det som gr under "av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser" bortsett fra fremmedkrigere og terrorister?

Vr konkret! Det er klart at Listhaug ikke har brukt samme ordlyd som i lovforslaget, men det er idiotisk bruke det som kritikk i og med at ordbruken i lovforslaget er av juridisk art.

Jeg vil stille sprsmllet - hva er mest legitimt:

- ta barn fra foreldre uten dom?

- ta ett statsborgerskap fra terrorister?

Ja barn kan leve under forhold som er ille, men KNINGEN i skade et barn SOM ALLEREDE lever under drlige forhold har ved g via domstol virker beskjeden. Likevel er det stort sett AKUTT behov for ta dem fra foreldrene.

Hva er KNINGEN i skade for rikets sikkerhet at en terrorist eller fremmedkriger kan bevege seg fritt i Norge etter hjemkomst fra frontlinjene? Vesentlig mye strre enn for barnet vil jeg si.

Emosjonelt vil mange kanskje si at det redde barnet er viktigst, men siden artikkelforfatteren gjerne ville diskutere fakta og ikke flelser s er det mer rimelig innfre strakstiltak for fremmedkrigeren enn for barnet.

Niri Baklid fornekter seg fortsatt ikke.

Kongen av Numedal vet alt

Da kommer jeg ikke til stemme AP neste gang.

Kritikken fra Listhaug rammer frst og fremst Venstre som er en del av regjeringen. Venstre stemte sammen med KRF, AP og resten av partiene unntatt Hyre/FRP mot forslaget. Det er vel derfor Grande reagerer s kraftig mot Listhaug sammen med et stort flertall av Hyre folk. Solberg m forst at dersom hun fortsatt fr Listhaug til ture fram som hun gjr kommer Venstre til forlate regjeringen og KRF kan de bare glemme. Uten Listhaug ville antakelig ogs KRF vrt en del av regjeringen.

Nils Svendsen

Nils Svendsen

Poenget er hindre terrorister i komme tilbake til Europa. ta fra dem reisedokumentene. Det nekter alts AP regjeringen gjre. Vi fratar rkjrere lappen p stedet, ogs kan de ta saken til domstolene for overprving. Rkjrere er tydeligvis farligere enn terrorister og torturister iflge AP.....

Kim Steinar Kjrner-Strmberg

Kim Steinar Kjrner-Strmberg

Dette har jo blitt prvet i EMD. 8 mars 2017 slo EMD fast at Britiske myndigheter var i sin fulle rett til statsborgerskapet, til en sundaneser, som var mistenkt for terror sammen med al-Shabaab. Han gikk til retten som ble anket til EMD. EMD fastslo at britiske myndigheter har all rett p sin side til ta statsborgerskapet til personer som er mistenkt for terror.
Dette betyr at Regjeringen faktisk har en domstolsavgjrelse fra EMD som har forrang i forhold til norske domstoler.
Denne avgjrelsen har medfrt at bde Finland og UK har implementert dommen som en del av sitt lovverk.

Kim Steinar Kjrner-Strmberg

Kim Steinar Kjrner-Strmberg

Mer om dommen fra EMD kan man lese her:
https://amp.theguardian.com/uk-news/2017/mar/09/terror-suspects-british-citizenship-european-ruling

Er det domstolene som tar barna fra foreldre ogs, eller er det et forvaltningsvedtak i barnevernet?

Me kan'kje ta fr dei passet, vettu. Me m istaden nska dei attende med blomar, musikkorps og alle TV-kanalar testades p direktesending nr dei kjeme tebake te landet. Det tykkje eg e det minsta dei br kunna kreva fr oss. Vonar ikkje den tida dei har vrt vekke ska ta fr dei noke inntening i trygderettane fr NAV hellor, det m me passa p at dei fr. Kanskje ein god ekstra jobb for sosionomane, det?

Mennesker som har doble statsborgerskap burde det vre forholdsvis enkelt frata det ene, det er helt undvendig med domstolsbehandling. Er vedkommende uenig kan de g til domstolene.

Det er vel ikke snakk om frata noen deres eneste statsborgerskap?

Judas Iscaroit

Judas Iscaroit

Litt ironisk at MSM holder tett om at folk som er for en stabil etno stat blir stoppet p grensen til England fordi dem skal enten holde en tale eller vre reporter og er hvite. Mens kjente islamske terrorister fr fritt passere og ente oppholde seg og bosette seg i England.

Niri Baklid, Hadde du satt deg inn i saken hadde du sett at det er Politiet eller PST som i utgangspunktet skal innstille til tap av pass og statsborgerskap FR det skal/kan inndras.

Politiet tar frerkort uten dom?

Barnevrnet tar barn uten dom?

er det ikke slik?

Judas Iscaroit

Judas Iscaroit

Oppdatert informasjon. Hvis du er hvit person og distribuerer HBTQ informasjon til muslimer i England, blir du arrestert for vre en terrorist kastes ut av landet. Mens ISIS krigere uten problemer kan komme inn og bosette seg i England, pluss f stnad.

Jepp, her ser vi hvor prioriteringen til rettsystemet i Europa er for tiden.

Anne K.Hansen

Anne K.Hansen

Brkepartiene AP,SV,KRF,Venstre,Rdt og tildels Sp er partiene som gjr fluer til elefanter og lager brk og uro for det minste som kommer fra Frp og Hyre. Selv kan de si det som mtte passe dem, rakke ned p Hyre og Frp s det hyler,samt enkeltpersoner i nevnte partier.

P hy tid disse brkmakerne som skaper s mye uro og utrygghet i Norge begynner feie for egen dr. Det eneste riktige for dem er hva dem selv mener. De er ute etter felle regjeringen og ta enkeltpersoner, spesielt Sylvi Listhaug. Alt ho sier vries og vrenges p istedet for ta poenget.Media er eksperter p sverte Listhaug og Frp, mange henger seg p. Det er skammelig og smaklst. Norge og borgerne trenger en av landets beste politiker,Sylvi Listhaug. Begynn ta poenger og tenk p norges fremtid istedet for rase i sinne i ukevis, dere skalte "feilfrie politikere" med media som strtse pdriver.

Skriv en ny kommentar